k’s auto – 2012 brand poster

 

K’sオート / 2012ブランドポスター /企画・コピー