kikuchimegane – 999.9 fair

 

キクチメガネ / 999.9フェア/ 新聞広告15段 / 企画・コピー